Nenechte rozhodovat menšinu

Volby do krajských zastupitelstev nebyly snad nikdy tolik diskutované jako tento rok. Je jistě na místě se zabývat všeobecně nízkou volební účastí, ta však není novým trendem.

 

Letošních krajských voleb se účastnilo 36,89% registrovaných voličů, tedy osob, které splňují podmínky pro účast ve volbách. Ve srovnání s volbami předchozími (rok 2008), kterých se účastnilo 40,3% registrovaných voličů, se může toto číslo zdát malé. Oproti 29,6% (rok 2004) a  33,6% (rok 2000) je to však, bohužel, účast skoro skvělá. Českým voličům zkrátka nevadí nechat za sebe rozhodovat menšinu. Že to není tak docela dobře, cítí asi každý z nás.
Není to dobře z jednoduchého důvodu. Volit totiž chodí dvě skupiny lidí. Ti, kteří volby moc neřeší, volí tu stranu, která jim v danou chvíli přijde nejlepší, a spíše než věrnost politické straně a jednomu politickému programu je pro ně typické poměrně nevyhraněné zaměření v levo-pravém spektru. Druhou skupinou jsou lidé, kteří mají ucelený názor na politiku a jsou věrni určitému politickému programu či dokonce ideologii. Tuto skupinu lidí tvoří především voliči více vyhranění, můžeme dokonce říci radikální. Pokud je volební účast nižší, pak k volbám nedorazili právě ti nerozhodnutí voliči, kterým je to vlastně jedno. Ale lidé s jasným názorem na to, jak by měla politika vypadat, dorazí vždy. Dochází tedy k radikalizaci výsledku voleb.
Toto tvrzení mohu ilustrovat na srovnání voleb do Poslanecké sněmovny a do zastupitelstev krajů. K volbám do krajských zastupitelstev přišlo v roce 2000 33,6% registrovaných voličů a 21,1% jich tehdy volilo KSČM, o dva roky později však dorazilo k volbám do Poslanecké sněmovny 58% registrovaných voličů, z těchto lidí volilo 18,5% KSČM. Rozdíl v účasti je 24,4% a rozdíl ve hlasech pro nejlevicovější stranu je 2,6%, dalším srovnáním získáme rozdíl v účasti 34,9% a rozdíl ve hlasech pro KSČM činí 6,9% a poté rozdíl v účasti 22,3% a rozdíl ve hlasech 3,7%. Jak lze vidět, tak pokud dorazí k volbám méně voličů, pak mají radikální strany více procent hlasů.
Z této záplavy dat plynou dvě věci. Ta positivní je, že se snad nemusíme obávat, že KSČM dostane ve volbách do Poslanecké sněmovny stejně hlasů jako při krajských volbách (20,43%). Ta negativní je, že s přihlédnutím k faktu, že volební účast ve volbách do Poslanecké sněmovny se stále snižuje, je pravděpodobné, že se budou v našem parlamentu stále častěji objevovat radikální politické strany.
Nedovolte, aby o podobě státu, ve kterém žijete, rozhodovala radikální menšina.

Zdroj dat: Český statistický úřad