Nová naučná stezka v Krnsku?

O místech, na kterých žijeme, víme často velice málo. Ve snaze to napravit, vyhlásil Středočeský kraj soutěž o nejoriginálnější návrh naučné stezky s názvem „Poznávejme středočeský kraj“. Soutěž zaštítil hejtman Středočeského kraje MVDr. Josef Řihák.

 

 

 

 

 

 

Soutěžit bylo možné ve dvou kategoriích. První kategorie zahrnovala kolektivy základních a středních škol, druhá kategorie byla otevřena pro ZUŠ, DDM, dětské domovy a další podobné instituce. Cílem soutěže bylo zlepšit povědomí dětí a mládeže o zajímavých místech v kraji, a soutěž pochopitelně také slouží jako zásobárna nápadů a typů na příští vhodné a zajímavé realizace.

 

 

 

II. kolo - prezentace projektů v zasedací místnosti Středočeského kraje

 

 

Každý soutěžní tým si vybral lokalitu, ve které navrhoval realizaci naučné stezky. V odevzdaném návrhu neměl chybět rozpočet, grafické zpracování tabulí, návrh na relalizaci (materiály, apod.) a řešení případných problémů, jako je například soukromé vlastnictví pozemků a parcel, na kterých by dané tabule měly stát. Na projektech se hodnotila kvalita, originalita a způsob zpracování.

 

Soutěž byla dvoukolová. Do prvního kola bylo přihlášeno celkem 33 projektů. Náplní druhého kola byla týmová prezentace a obhajoba projektu před hodnotící komisí. Na základě celkového dojmu byli v každé kategorii vyhlášeny první tři místa.

 

 

 

Výsledky:

 

 

Kategorie I.

  1. místo – Gymnázium Kolín: Naučné stezky
  2. místo – Hotelová škola Poděbrady: O čem svědčí svědecké vrchy
  3. místo – Masarykova obchodní akademie Rakovník: Z Krakovce na Zvíkovec

 

 

 

 

Kategorie II.

  1. místo – Dětský domov Krnsko: Krnská stezka
  2. místo – DDM „Na Výstavišti“ Mladá Boleslav: Za významnými vrcholy Mladoboleslavska
  3. místo – Dětský domov a ZŠ Ledče:  Naučná stezka Šternberk

 

 

 

 

Prezentace I. kategorie

 

 

Všech šest vyhlášených týmů pojede v září na poznávací zájezd do Bruselu, přestože vyhlašovatel „sliboval“ zájezdy do Francie, SRN a Polska. Nicméně drobné organizační nedostatek a časové prodlevy snad můžeme odpustit.

 

Vítězné týmy budou slavnostně vyhlášeny v 25. dubnu 2014 v Praze.

 

 

Všechny vyhlášené projekty budou předloženy komisi Středočeského kraje a tři vybrané se snad v blízké době dočkají realizace. Možná to budou právě ty na Mladoboleslavsku.

 

Podklady sedmi nejlepších prezentací z druhého kola je možné nalézt na stránce soutěže: http://poznavejmestredoceskykraj.cz/vysledky-souteze/